FAQ 2018-01-20T18:01:27+00:00
Ostatnia aktualizacja tej strony: 20.01.2018

Opis strony

Systematycznie uzupełniana strona zawierająca najczęstsze pytania dotyczące rekrutacji do Państwowej Straży Pożarnej. Nie ma tu Twojego pytania? Napisz je w komentarzu!

20.01.18 – dodano odpowiedź do „Jak wygląda i ile trwa szkolenie podstawowe w zawodzie strażak?”

Baza najczęstszych pytań powstała na podstawie moich konwersacji, pytań osób starających się o pracę w PSP i moich doświadczeń.

Mam wadę wzroku. Jakie są moje szanse? 2018-01-13T21:06:09+00:00

Wiele osób ma z tym problem. Twoje „szanse” określa jasno Rozporządzenie MSWiA z 19 grudnia 2014 w sprawie wykazu chorób i ułomności:

 • Przy ostrości wzroku oka lepiej widzącego nie mniej niż 0,8; oka gorzej widzącego nie mniej niż 0,5 bez korekcji szkłami (z korekcją 0,9–1,0) -> ZDOLNY
 • Przy ostrości wzroku każdego oka nie mniej niż 0,5 bez korekcji szkłami, dopuszczalna korekcja +/– 2,0 dioptrii sferycznych i +/– 1,0 dioptrii cylindrycznych -> ZDOLNY
 • Przy ostrości wzroku każdego oka poniżej 0,5 dopuszczalna korekcja wyrównująca 0,9–1,0 +/– 3,0 dioptrii sferycznych i +/– 2,0 dioptrii cylindrycznych. Dopuszczalna anizometria do 3,0 D -> ZDOLNY/NIEZDOLNY (czyli do decyzji lekarskiej w trakcie badań i/lub na komisji lekarskiej orzekającej) – W przypadku złej tolerancji korekcji lub braku adaptacji do niej (np. nigdy nie były noszone szkła okularowe lub soczewki kontaktowe) należy powtórzyć badanie.
 • Przy ostrości wzroku każdego oka poniżej 0,5 z korekcją wyrównującą powyżej > +/– 3,0 dioptrii sferycznych i > 2,0 dioptrii cylindrycznych -> NIEZDOLNY
  Ostrość wzroku 0,8, 0,5 itd. o której czytasz odzwierciedla się poprzez badanie na Tablicy Snellena (typowej tablicy w gabinecie okulisty).
  Przykład:
 • Nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw -> ZDOLNY – Rozpoznaje podstawowe barwy (czerwoną, żółtą i zieloną) w lampie Wilczka.
 • Znaczne upośledzenie rozróżniania barw -> NIEZDOLNY
  (Zobacz Tablice Ishihary które często pojawiają się podczas badań)

Jeśli posiadasz zbyt dużą wadę wzroku – nie przejmuj się, sam osobiście jestem po laserowej korekcji wzroku (metodą EPI-LASIK, koszt 4 500 zł/oboje oczu). Poszukaj informacji na ten temat (możesz zacząć choćby TUTAJ)

Szczegółowe informacje o pozostałych chorobach/ułomnościach nie tylko dotyczących narządu wzroku znajdziesz TUTAJ.

Na temat wzroku w aspekcie rekrutacji do PSP powstał nawet osobny wątek na forum dyskusyjnym – zobacz TUTAJ

Jak wygląda i ile trwa szkolenie podstawowe w zawodzie strażak? 2018-01-20T17:53:28+00:00

Osoby, które wstąpiły do służby po 31 października 2016 roku obowiązuje „Program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” (wg. którego całe szkolenie trwa 7 miesięcy = 2+3+2)

W związku z programem etapy szkolenia wyglądają następująco:

1. BLOK PODSTAWOWY – przeszkolenie z zakresu ochrony ppoż. trwające około 2 miesięcy (286 godzin dydaktycznych), zakończone egzaminami trwającymi 4 dni:

a) BHP

b) Sprzęt do działań rat.-gaś. w tym egzaminy:

– test w komorze dymowej,
– sprawienie sprzętu i armatury wodnej,
– sprawianie drabiny nasadkowej i wysuwanej,
– sprawianie sprzętu hydraulicznego oraz pneumatycznego,
– przygotowanie aparatów ODO,
– przygotowanie pilarki łańcuchowej lub przecinarki tarczowej i wykonanie cięcia

c) Taktyka zwalczania pożarów w tym egzaminy:

– sprawianie linii ssawnej,
– sprawianie linii głównej lub zasilającej
– przygotowanie się do wyjazdu po ogłoszeniu alarmu bojowego (wykonać ześlizg, umundurować się oraz zająć odpowiednie miejsce w samochodzie)
– poprowadzić linię wężową przez drogi/tory i zabezpieczyć ją
– poprowadzić linię wężową po drabinie/klatce schodowej/elewacji
– zbudować stanowisko gaśnicze na drabinie przenośnej,
– otworzyć drzwi do pomieszczenia objętego pożarem,
– przyjąć pozycję prądownika w warunkach pożaru (w zależności od rozwoju pożaru),
– ewakuować osoby bądź grupy osób ze strefy zagrożenia,
– poprowadzić korespondencję podczas akcji gaśniczej z zastosowaniem znaków gestowych,
– podać prądy gaśnicze wody lub piany w warunkach pożaru

Przy czym wymienione powyżej zagadnienia mogą zostać sprawdzone podczas jednego lub dwóch pełnych rozwinięć np. pożar budynku mieszkalnego.

d) Taktyka działań ratowniczych w tym egzaminy:

– zabezpieczenie miejsca akcji, kierowanie ruchem
– elementy organizacji terenu akcji podczas ratownictwa drogowego
– stabilizacja samochodu

I znów, w praktyce może to być założenie w którym będziemy musieli „ciąć” wrak pojazdu np. w 5 osobowym zastępie.

Ponadto słuchacze (w służbie przygotowawczej) nie posiadający tytułu „ratownika” (KPP) będą w trakcie bloku odbywały ten kurs (który musi zostać ukończony przed rozpoczęciem praktyk).

2. BLOK PRAKTYK ZAWODOWYCH w rodzimej jednostce ratowniczo-gaśniczej – minimum 28 służb w wymiarze 24h w czasie 90 dni. W trakcie praktyk należy wypełniać dziennik praktyk. Absencja przekraczająca 10% czasu przeznaczonego na realizację programu praktyk, może być podstawą do niezaliczenia bloku praktyk zawodowych lub wnioskowania do komendanta szkoły o powtórne skierowanie do odbycia praktyk zawodowych. W trakcie praktyki można otrzymać WSki (wolne służby) jedynym wymogiem jest odbycie wspomnianych minimum 28 służb w trakcie 90 dni.

3. BLOK ZASADNICZY (TZW. „PODOFICERKA”) – przeszkolenie trwające około 2 miesięcy (336 godzin dydaktycznych) zakończone egzaminami trwającymi 2 dni.

Podczas szkolenia (1 i 2 etap) odbywa się również:

 • służbę wewnętrzną,
 • służbę w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • praktykę zawodową w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej (podczas 3 etapu szkolenia)

W szkoleniu po skierowaniu mogą uczestniczyć m.in. strażacy w służbie kandydackiej (szkoły), strażacy z jednostek ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem ochotniczych straży pożarnych oraz związku ochotniczych straży pożarnych (tzn. lotniskowe, zakładowe straże pożarne).

1 i 2 etap szkolenia odbywa się w trybie skoszarowanym w jednej ze szkół lub ośrodków szkolenia (Kraków, Częstochowa, Bydgoszcz itd.). Warto nadmienić, że miejsce odbywania przeszkolenia często (ale nie zawsze!) nie jest zależne ani od kandydata, ani od miejscowej Komendy PSP, a raczej od miejsc dla słuchaczy w danym terminie, w danej szkole.

Absolwent szkolenia poza „uprawnieniami” do pełnienia służby dodatkowo:

 • może być abonentem sieci radiowej UKF ochrony przeciwpożarowej (zgodnie z „Instrukcją w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej”)
 • jest przygotowany do współdziałania z LPRem (zgodnie z „Programem szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”). To szkolenie odbywa się na 3 etapie i jego ukończenie również jest obligatoryjnym warunkiem do zaliczenia kursu.

Zarówno na 1 jak i 3 etapie szkolenia trzeba zaliczyć wszystkie przedmioty (w tym np. z wychowania fizycznego).

Najistotniejszą zmianą w stosunku do poprzedniego programu szkolenia w zawodzie strażak jest wprowadzenie do taktyki działań ratowniczych treści z programów szkoleń z poszczególnych dziedzin ratowniczych, realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym.

Do ww. planu nauczania należy dołączyć także treść kształcenia z przedmiotu BHP oraz w trakcie praktyk zawodowych (więcej informacji we właściwym dokumencie).

Również we właściwym dokumencie znajduje się dokładny program nauczania dotyczący poszczególnych przedmiotów oraz:

1. Karta skierowania
2. Karta zgłoszenia
3. Dziennik lekcyjny
4. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych
5. Dziennik realizacji bloku praktyk zawodowych w JRG
6. (…)

Jednak jeśli jesteś zwykłym „śmiertelnikiem” to nie będziesz potrzebował ww. wzorów (tym zajmują się szkoły/rodzime jednostki).

Pozostałe informacje znajdują się w wymienianym w powyższej treści programie, a także z pewnością zostaną przekazane kandydatowi przez właściwe Komendy PSP w odpowiednim czasie.

Jeśli interesują Cię materiały do nauki ze szkolenia w zawodzie strażak odezwij się w komentarzu poniżej – skompletuję je dla Ciebie. Brakuje jakichś informacji? Również daj znać 🙂

Jak przygotować się do testu wiedzy? 2018-01-13T21:34:38+00:00

Test wiedzy jednokrotnego wyboru składa się z 20 pytań z zakresu wiedzy ogólnej, funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz z zakresu wykonywanych obowiązków na stanowisku, na które prowadzony jest nabór. Test trwa 25 minut. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi kandydatowi nie przyznaje się punktu. Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

Na stronie w dziale „do pobrania” znajdziesz testy, bazy pytań dot. ww. dziedzin

Poza tym zapoznaj się koniecznie z aktami prawnymi dotyczącymi: KSRG (link), PSP (link), ochrony przeciwpożarowej (link)

Pytania pojawiające się sporadycznie w testach:

 • podział pożaru A, B, C, D, F
 • wymiar czasowy służby 24/48 – 24h służby i minimum 24h wolnego od służby
 • data utworzenia PSP, ustawy o PSP, o ochronie ppoż.
 • przełożony wszystkich strażaków
 • (…)
Ile zarabia strażak na starcie? 2018-01-14T10:05:24+00:00

Posłużę się moim przykładem na podstawie danych z przełomu (2017/2018) – pierwsze miesiące mojej służby w JRG z niską kategorią (IV/V).

Grupa 1 – stażysta – 1450 zł brutto
Stopień – strażak – 1072 zł brutto
Dodatek służbowy – 100 zł brutto

Co miesiąc na konto („na rękę”) dostaję 2050 zł, (dodatkowo około 150 zł przeznaczam z wypłaty na ubezpieczenie OC, NNW, dodatkowe składki).

Gdzie szukać informacji o naborach? 2018-01-13T21:35:17+00:00

Koniecznie podziel się swoim zdaniem!