Metodyka szkoleń

/Metodyka szkoleń
Metodyka szkoleń 2018-01-12T16:32:41+00:00

Ostatnia aktualizacja tej strony: 14.01.2018

Opis strony

Metodyka szkoleń w ratownictwie, czyli zbiór różnych narzędzi (fiszki) i propozycji szkoleniowych (doświadczenia, pomysły na szkolenia). Strona jest w trakcie rozbudowy. Jeśli chcesz podzielić się swoimi pomysłami koniecznie daj znać nam znać. 

DOŚWIADCZENIA

Za pomocą niewielkiego palnika gazowego możemy między innymi:

 • pokazać różnicę w spalaniu frakcji gazowej i ciekłej gazu
 • zaprezentować i omówić spalanie kinetyczne (równowaga między zapotrzebowaniem na tlen a jego dostarczaniem, temperatura płomienia – z reguły im jaśniejszy płomień tym temperatura wyższa.), dyfuzyjne (niewystarczająca ilość tlenu, wygląd/kolor płomienia, niższa względem spalania kinetycznego temperatura).
 • a także omówić właściwości gazu propan-butan

UWAGA! Należy podczas takich i podobnych ćwiczeń używać kompletnego sprzętu ochrony indywidualnej i podjąć wszelkie środki ostrożności szczególnie podczas używania benzyny której temperatura zapłonu jest niższa niż ropy naftowej.

Korzystając z pustej butelki, niewielkiej ilości środka pianotwórczego oraz cieczy palnej (ropa, benzyna) możemy omówić i zaprezentować:

 • czym jest piana gaśnicza i do czego ją używamy?
 • omówić mechanizm gaśniczy piany
 • zaprezentować różnicę w gaszeniu cieczy palnej wodą i pianą gaśniczą – wnioski

Korzystając z niezbyt grubego arkusza blachy, opiłków/wykałaczek, niewielkich klocków drewna i źródła ciepła (płyta indukcyjna, palnik) możemy:

 • zaprezentować proces rozkładu termicznego (potocznie zwykło się też mówić o pirolizie, lecz ta z definicji przebiega bez udziału utleniacza)
 • pokazać zjawisko samozapłonu (opiłki/wykałaczki)
 • zademonstrować palność dymu (produktów rozkładu termicznego)
 • pokazać zapłon drewna/opiłków, występujący szybciej z uwagi na to, że drewno podniosło swoją temperaturę (energię wewnętrzną).
 • omówić podstawy teorii spalania
 • przedstawić akronim BE-SAHF (czytanie dymu) i opowiedzieć o powstającym dymie
 • na przykładzie dymu z drewna można opowiedzieć o powstającej na początku parze wodnej (ciepło spalania a wartość opałowa)

Przy pomocy odrobiny mąki/cappuccino/otrębów etc., rurki zakończonej lejkiem i źródłem zapłonu możemy zaprezentować wybuch pyłu.

Praktyczny materiał wideo do zaprezentowania:
Wybuch mąki kukurydzianej

METODYKA, POMYSŁY NA ĆWICZENIA

Makieta domku na której można omówić podstawowe zagadnienia dotyczące zagrożenia pożarowego, ale nie tylko. Ogranicza nas tylko pomysłowość.

Symulator zagrożeń pożarowych MLabs Sp. z o.o.


Labirynt. Ćwiczenie w formie „zabawy”
Więcej szczegółów >>>

źródło: Marcin Mościcki, Przegląd Pożarniczy 06/16


Stanowisko do ćwiczeń: manekin wiszący na ogrodzeniu. Alternatywnie: stanowisko do cięcia prętów lub ich rozpierania (zdjęcie 2)

źródło 1: zdjęcie zrobione na warsztatach ratowniczych w OSP Banino
źródło 2: psp.wlkp.pl

Procedura otwarcia drzwi (CFBT – szkolenie dotyczące gaszenia pożarów wewnętrznych)

Przykład ćwiczenia z procedury otwarcia drzwi [Film]

Założenie: zwierzę średniej wielkości (mały pies, kot) wpadło do wąskiej rury i nie potrafi samodzielnie się wydostać. Warto ćwiczyć różne warianty tego typu zdarzeń, gdyż zdarzają się relatywnie często.

źródło: psp.wlkp.pl

Strażacka Jenga
Więcej szczegółów >>>

źródło: Marcin Mościcki, Przegląd Pożarniczy 06/16

Szereg ćwiczeń:

źródło: zdjęcia zrobione na warsztatach ratowniczych w OSP Banino

FISZKI

Wkrótce kolejne!

Teoria spalania i pożaru – część 1 (16 pojęć do nauki)

Poziom trudności
 • Jak wydrukować „Małe fiszki”/”Duże fiszki”?

  Wydrukuj PDF. Zegnij każdą stronę w dół na środku wzdłuż przerywanej pionowej linii i wytnij wzdłuż ciągłych poziomych linii.

16 fiszek dotyczących procesu spalania.

utlenianie, spalanie, energia aktywacji, żarzenie, jarzenie, tlenie, samozapalenie, samozapłon, zapłon, temperatura zapłonu, temperatura samozapłonu (zapalenia), temperatura samozapłonu gazów pożarowych, spalanie dyfuzyjne, spalanie kinetyczne, spalanie niecałkowite, spalanie całkowite.

Zalecane tryby nauki: Dopasowania, Ucz się, Fiszki, Test

Podstawy organizacji akcji gaśniczej (15 pojęć do nauki)

Poziom trudności
 • Jak wydrukować „Małe fiszki”/”Duże fiszki”?

  Wydrukuj PDF. Zegnij każdą stronę w dół na środku wzdłuż przerywanej pionowej linii i wytnij wzdłuż ciągłych poziomych linii.

15 fiszek dotyczących podstaw organizacji akcji gaśniczej

natarcie, obrona, działania połączone, BE-SAHF, rozpoznanie 360, zastęp, teren akcji, sekcja, rodzaje natarcia, pozycja wodna/wężowa/ogniowa, pluton, elementy terenu akcji gaśniczej, lokalizacja pożaru,

Zalecane tryby nauki: Dopasowania, Ucz się, Fiszki, Test